Parlevinker 6, 1034 PZ Amsterdam

Noaberschap

Gisteren hadden we een overleg over de toekomst van Banne-Noord. Ik droomde over een sterker Noaberschap in de buurt. De meesten keken me met glazige ogen aan. Wat is dat? Nou Noaberschap is het zijn van een goede buur. Sociale controle in positieve zin. Je buren vragen om suiker als je deze op hebt. aanbellen en vragen hoe het gaat, als je je buren een tijdje niet hebt gezien. Oftewel het omzien naar elkaar en een sterkere sociale cohesie.

Categories: Geen categorie